مقاله گرجستان در چشم انداز سياست همسايگي اتحاديه اروپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: گرجستان در چشم انداز سياست همسايگي اتحاديه اروپا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب رز
مقاله انتخابات
مقاله گرجستان
مقاله انقلاب هاي رنگي
مقاله روسيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رهنورد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست همسايگي اتحاديه اروپا نقشه راهي است که چشم انداز روابط اتحاديه اروپا با همسايگانش را به تصوير مي کشد. عدم امکان عضويت اين همسايگان در اتحاديه به دليل معضلات عميق داخلي و خارجي و از سويي ديگر منافع و علايق امنيتي، سياسي و اقتصادي اتحاديه در اين کشورها موجب طرح سياست همسايگي اتحاديه گرديده است. گرجستان به عنوان يک کشور با موقعيت استراتژيک يکي از اين همسايگان است که دشواري هاي داخلي و خارجي آن از يک سو و اهميت موقعيت ترانزيتي اين کشور براي انتقال انرژي حوزه درياي خزر به اروپا از سوي ديگر و حفظ امنيت آن علايق مهمي است که اتحاديه اروپا در قالب سياست همسايگي به دنبال آن است، که در اين راستا فرصت ها و چالش هاي عمده اي که در پيش روي اين طرح وجود دارد، پرداخته مي شود.