سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار دانشکده کشتی سازی وصنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حاجی عرب – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه ص

چکیده:

با توجه به موقعیت استراتژیک دریای خزر و لزوم حفاظت و بهره برداری از منابع این دریا، افزایش توان صنایع دریایی کشور در دریای خزر و حضور فعال در این منطقه، از اهمیت خاصی برخوردار است که این برای این منظور برخوردار بودن از اطلاعات مربوط به این دریا از جمله اولین قدمها برای رسیدن به این هدف می باشد.در این مقاله نمونه ای از اطلاعات و آمارگردآوری شده در مورد دریای خزر ارائه شده است و سعی شده تا با گردآوری اطلاعات اقلیمی این دریا و دسته بندی آنها ، قدمی در جهت رسیدن به این هدف برداشته شود. لازم به ذکر است که برای تهیه این اطلاعات از مرجع روسی ذکر شده در قسمت منابع و مراجع استفاده شده است. نظر به اینکه دسترسی به چنین اطلاعاتی احتمالا در سطح کشور بسیار محدود بوده و این اطلاعات در پروژه های نفتی و کشتی سازی در دریای خزر مورد نیاز می باشند، مختصری از اطلاعات گردآوری شده، در این مقاله ارائه شده و اطلاعات کامل در آرشیو دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موجود باشد.