مقاله گردشگري الکترونيک راهکاري نوين در توسعه کانون هاي شهري استان هرمزگان ( مطالعه موردي شهر فين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: گردشگري الکترونيک راهکاري نوين در توسعه کانون هاي شهري استان هرمزگان ( مطالعه موردي شهر فين)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري الکترونيک
مقاله توسعه
مقاله هرمزگان
مقاله شهر فين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عامري سياهويي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي گودرزي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر هدف اساسي برنامه ريزي توسعه، نايل شدن به توسعه پايدار است. دست يابي به توسعه پايدار در گرو توجه به ارکان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در يک جامعه است و گردشگري به عنوان فعاليتي اثرگذار بر تمامي ارکان توسعه بيش از گذشته نيازمند مطالعه است. توسعه گردشگري با ايجاد مشاغل جديد در بخش هاي مختلف اقتصادي و با افزاش دستمزد و درآمد افراد بر ساختار اقتصاد جامعه تاثيرگذارد. استان هرمزگان به عنوان يکي از استان هاي توانمند کشور با دارا بودن قابليت هاي بي نظير اکوتوريستي، ژئوتوريستي و تاريخي از نظر توسعه فقط از سيستان و بلوچستان برتر است، پژوهش حاضر با هدف ترويج گردشگري الکترونيک در استان هرمزگان به عنوان راهکاري نوين و اساسي در جهت توسعه استان و شهر فين تدوين گرديده است، رويکرد حاکم بر پژوهش پيمايشي و توصيفي- تحليلي است، نتايج حاکي از آن است با ارايه زيرساخت هاي گردشگري مجازي و فراهم کردن زيرساخت هاي شهر الکترونيک در فين و ديگر شهرهاي استان هرمزگان، با ظرفيت سازي و آگاه سازي جامعه محلي نسبت به گردشگري و ارايه الگوي گردشگري پايدار مبتني بر جامعه محلي و اقداماتي در چارچوب ظرفيت سازي و ايجاد فرصت هاي اقتصادي، گسترش و تجهيز مراکز فرهنگي نظير کتابخانه و موزه مردم شناسي، پاک سازي زيست محيطي، مرمت و بازسازي خانه هاي قديمي، پژوهش در زمينه صنايع دستي بومي، مطالعات مردم شناسي، تشويق زمينه هاي ايجاد تشکل جوانان، شهر فين مي تواند به يک قطب مجهز توريستي – سياحتي بالفعل و کنترل شده تبديل گردد.