مقاله «گردشگري روستايي» راهکاري سازنده براي توسعه روستايي نمونه موردي: روستاي فهليان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۹۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: «گردشگري روستايي» راهکاري سازنده براي توسعه روستايي نمونه موردي: روستاي فهليان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله گردشگري روستايي
مقاله توسعه
مقاله توسعه روستايي
مقاله روستاي فهليان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روستاها به منزله فضاي حياتي تعداد بسياري از انسان ها به ويژه در جوامع درحال توسعه که با انبوهي از مشکلات، محدوديت ها و کمبود منابع و سرمايه روبه رو هستند، به منظور جوابگويي به تامين نيازها و همچنين ارتقاي سطح و کيفيت زندگي، اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي-اجتماعي ساکنان اين سکونتگاه ها در گذر زمان نيازمند رشد و توسعه هستند. از آنجا که فقيرترين روستانشينان را افراد بدون زمينِ کشاورزي يا با زمين کشت اندک، تشکيل مي دهند؛ مي توان با تنوع بخشي به فعاليت هاي غيرکشاورزي در اين سکونتگاه هاي انساني موجبات اشتغالزايي، کاهش فقر و ايجاد رفاه اجتماعي نسبي را در اين کانون هاي کوچک جمعيتي فراهم آورد. از اين رو، برنامه ريزان براي رسيدن به توسعه پايدار روستاها، تدابير و راهکارهاي گوناگوني انديشيده اند که در اين بين مي توان از بسط و توسعه صنعت گردشگري در روستاها به عنوان فعاليتي انساني-اقتصادي که ضمن ايجاد اشتغال و درآمدزايي در سبب تعامل دوسويه و سازنده روستایيان با ديگر افراد و فرهنگ ها مي شود، ياد کرد.
در پژوهش پيش رو تلاش است که ضمن بيان اصول و مفاهيم گردشگري روستايي و ارتباط تنگاتنگ آن با موضوع توسعه روستايي با تکيه بر مطالعات کتابخانه اي و تحليلِ ادراکي، به معرفي جذابيت ها و ظرفيت هاي طبيعي-تاريخي گردشگري در روستاي فهليان از توابع بخش مرکزي شهرستان ممسني پرداخته شود. در پايان به ارایه راهکارهاي گوناگون براي اجرايي شدن طرح هاي گردشگري و توسعه اين فعاليت در اين روستاي مورد نظر براي زمينه سازي به منظور توسعه همه جانبه فهليان اقدام شده است.