مقاله گردشگري روستايي و لزوم توجه به آن در برنامه هاي توسعه و آباداني روستاها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۹۸ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: گردشگري روستايي و لزوم توجه به آن در برنامه هاي توسعه و آباداني روستاها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله گردشگري روستايي
مقاله روستا
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسق قزلباش سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از گزينه هايي که امروزه به دليل گسترش شهرنشيني و آلودگي محيط هاي شهري، ذهن بسياري از سياستگذاران، برنامه ريزان و مجريان سرمايه گذاري توسعه روستايي را به خود مشغول کرده، ايجاد و گسترش صنعت گردشگري (توريسم) روستايي مي باشد که به عنوان يک از صنايع مهم و اساسي در بخش اقتصاد و فرهنگ، مي تواند نقش مهمي در کاهش فشارهاي روحي و رواني شهرها و همچنين جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه روستاييان به شهرها ايفا نمايد.
با توجه به ادغام دو سازمان گردشگري و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع کوچک و تشکيل سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و برگزاري اولين همايش گردشگري روستايي و عشايري در سطح ملي با حضور مقامات بلند پايه کشور در هشتم اسفند ماه ۱۳۸۵، لازم است که در زمينه حفظ و گسترش روستاها و جلوگيري از تخريبهاي محيطي با برنامه ريزي و اقدام آگاهانه تري عمل کنيم.
با اين ديدگاه در مقاله حاضر ضمن استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه اي و اسنادي به بررسي تعاريف توريسم و توريسم روستايي، جاذبه ها، فوايد، آسيب ها و راهکارهاي توسعه توريسم روستايي پرداخته ايم.