سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
قهرمان رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی پیام نور ارومیه ایران
امامعلی عاشری – رئیس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور ارومیه ایران

چکیده:
بالا بودن تعداد شهرها و نقش انکارناپذیر سکونتگاه ها و اهمیت بسیار بالای آنها در حیات بخشی به گستره وسیعی از سرزمین، از چنان اهمیتی برخوردار است که هنگام مطالعه و برنامه ریزی در توسعه پایدار باید نقش آنها را مهم و با آگاهی بیشتر و سنجیده تر تصمیم گرفت. از طرفی استفاده از تجارب گذشته و برنامه ریزی صحیح برای آینده نیاز به جمع بندی صحیح از تجارب گذشتگان و ارزیابی منطقی از وضعیت آینده دارد. لذا شناخت روستاها و شهرهای کشور را می توان یکی از مهمترین بخش های توسعه پایدار داانست. امروزه تحقیقات برای شناخت یک جامعه روستایی و شهری از اهمیت زیادی در پیشبرد اهداف توسعه کشور دارد. لذا به بررسی شهر قره ضیاء الدین از دیدگاه وضعیت اقتصادی و معیشتی پرداخته شده است. قره ضیاء الدین مرکز شهرستان چایپاره است که به عنوان یکی از شهرهای هدف به خاطر وجود قلعه تاریخی بسطام و اشرافیت سد آق چای اولین سد قوسی کشور بر زمین های حاصلخیز آن، انتخاب شده است. جهت انجام این تحقیق، از روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه سازمان یافته با گروه های هدف بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شهر قره ضیاء الدین برخوردار از یک پتانسیل اقتصای غنی و بومی در زمینه های دامداری و کشاورزی بوده است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که افزایش درآمد حاصل از گردشگری، بخش دامداری و کشاروزی این شهر را شدیداً تحت تأثیر قرار داده و قره ضیاء الدین را به شهری پویا تبدیل نموده است به طوری که تغییرات سریع در سالهای اخیر در توسعه شهری و در مقایسه با شهرهای اطراف بسیار چشمگیر می باشد که نقشه های ماهواره ای گویای این مطالب می باشد.