سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا فرزین – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

گردشگری یکی از پیشروترین صنایع و فعالیتهای اقتصادی جهان می باشد که بالغ بر ۱۰ درصد اشتغال و تولید ملی جهانی را به خویش اختصاص میدهد. این صنعت به دلیل دارا بودن روابط بسیار نزدیک با سایر فعالیتهای اقتصادی در بسیاری از مناطق،همچون بخش واسط فعالیتهای تجاری و صنعتی عمل می نماید.
فن اوری اطلاعات یکی از عناصر اساسی محیط بیرونی (External Environmat) درگردشگری ومسافرت است. در سالهای اخیر توسعه این فناوری باعث نوآوریهایی در آن شده است. فن آوری اطلاعات یک شریک ضروری است که ارتباط بین مصرف کنندگان و عرضه کنندگان را در سطح جهانی برقرار می سازد. از طرف دیگر گردشگری نیز یک فعالیت اطلاعات محور (Information Intensive)است. در کمتر فعالیتی اهمیت خلق، جمع اوری، تجزیه و تحلیل و کاربرد امار و اطلاعات به اهمیت آن در گردشگری می باشد. خدمات لمس ناپذیر (Intangible) و متغیر گردشگری را نمی توا ن قبل از فروش بازرسی فیزیکی نمود و عدم محصولات آن به طور طبیعی قبل از زمان مصرف و دور از مکان مصرف خریداری میشوند. بنابراین محصولات گردشگری شدیدا وابستهبه معرفی و توصیف و نمایش می باشند، یعنی ارائه اطلاعات به شکل مکتوب، صوتی یا تصویری. عموما غالب این معرفی ها از طریق دوستان و نزدیکان و شرکتهای مسافرتی صورت می پذیرد و عرضه کنندگان خدمات گردشگری و مسئولین مقاصد گردشگران نقشی در آن ندارند. بنابراین تفکیک ابزار انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این صنعت غیر ممکن است.