سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب السادات سجادی – دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور نجف آباد
سیدسعید آیت – استادیار کامپیوتر، دانشگاه پیام نور مرکز نج فآباد

چکیده:

تجارت الکترونیکی زمینه های مختلفی را در بر می گیرد که هر یک به نحوی سعی در افزایش خدمات مناسب تر و افزایش ارزش افزوده در آن حیطه را دارند. گردشگری الکترونیکی بخصوص برای کشوری نظیر ایران می تواند یکی از مهمترین کاربردهای تجارت الکترونیکی باشد و نقش بسیار چشمگیری در جهت توسعه منافع ملی ایفا نماید. در این مقاله گردشگری الکترونیکی را از این منظر مورد بررسی و پژوهش قرار داده و وضعیت آن در ایران و جهان را مطالعه کرده، برخی موانع و راهکارهای توسعه آن را ارائه خواهیم داد.