سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
زهرا اربونی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهر یزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سولماز احمدی باروق – کارشناس ارشد معماری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زنجان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
مهمترین فضاهایی که در میان مقصدهای گوناگون مورد توجه و بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرند. شهرها می باشند. فضاهای شهری از دیرباز جذاب ترین فضاها را تشکیل می داده اند، زیرا که شهرها پیشرفته ترین و کامل ترین قرارگاه های انسان را تشکیل می دهند و در بردارنده مراکز مهم اقتصادی، علمی، تفریحی، پزشکی و غیره هستند و افزون بر اینها از جاذبه های طبیعی نیز برخوردارند. به همین جهت مهمترین کانون های جذب جهان گردانند. امروزه گردشگری به ع نوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرهای ایران به وجود می آورد. این صنعت در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر پسامدرن در جامعه حاصل حاضر شهری ایران بسیار با اهیمت است. بر اساس چنین ویژگی ، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فاغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت شهرها جامعه در حوزه گردشگری شهری است. توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداثر بازده یکی از مهمترین فعالیت های عمده مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر می باشد. وجود جاذبه های متنوع در شهرها چون اماکن تاریخی، فضاهای سبز، مراکز فرهنگی، امکانات ورزشی، تسهیلات مهمان نوازی، مراکز خرید و بازراها، … جزء پارامترهای مهم شکل گیری گردشگری شهری می باشد. تأکید بر توسعه فعالیتهای عمران گردشگری شهری، نوسازی بافت های تاریخی شهر، بازسازی فضاهی تفریحی در این حوزه با ارائه تسهیلات مناسب کمک شایانی به توسعه پایدار شهری می کند. شهر زنجان نیز با توجه به امکاناتی که در این شهر وجود دارد و با بهره گیری از تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی موجب ایجاد توسعه پایدار شهری گردد.