سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سعید کامیابی – دکتری جغرافیا و اقلیم شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فهیمه خواجه نبی – دانشجوی دکتری و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
امروزه گردشگری یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی جهان بوده و به عنوان صنعتی با درصد رشد بالا مطرح می باشد. یکی از پدیده هایی که بیشترین تأثیر را در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت آن دارد آب و هوا است. از طرفی تغییرات آب و هوایی جهانی، شاید حادترین تهدید زیست محیطی است که در قرن ۲۱ با آن مواجه هستیم انواع مختلف گردشگری به طور عام و گردشگری تفریحی به طور خاص به نوعی وابسته به شرایط آب و هوایی می باشد. اکثر فعالیتهای انسانی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی است. در رابطه با صنعت گردشگری نیز باید اذعان نمود که این صنعت، بخشی کاملاً وابسته به آب و هواست و مسئله تغییرات آب و هوایی به مسئله ای انکارناپذیر در حوزه مدیریت و توسعه گردشگری تبدیل شده است. آب و هوا، محیط طبیعی و امنیت سه عامل اصلی تعیین کننده در مطلوبیت یک مقصد گردشگری به شمار می آید. رابطه آب و هوا و گردشگری یک رابطه علت و معلولی است و این دو متقابلاً بر یکدیگر اثر گذارند. امروزه افزایش فعالیتهای صنعتی، استفاده از سوختهای فسیلی، افزایش گازهای گلخانهای و … همگی بر پدیده گرم شدن زمین و آلودگی محیط زیست دامن می زند که این امر خود منجر به از بین رفتن طبیعت و سیمای طبیعی جاذبه ها می گردد. طغیان رودخانه ها در نتیجه ذوب شدن یخها، از بین رفتن اکوسیستم ها، خشکسالی و کمبود منابع آبی، شیوع بیماری و … همگی از پیامدهای گرم شدن زمین و بروز اختلال در روند معمول تغییرات آب و هوا است.