سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهادی حیدرزاده – مشاور شهردار تهران و رئیس ستاد محیط زیست
امیرحسن جعفری ورامینی – قائم مقام ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرتهران
سعید مطهری – کارشناسان ارشد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
هاشم خوشنام – کارشناسان ارشد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

چکیده:

با جدی تر شدن مسئله محیط زیست در جهان امروز و لزوم توجه بیشتر به ابعاد این مسئله از دیدگاه مدیریت شهری به نظر می رسد که شهرداریها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار در کیفیت محیط زیست شهری نقش اساسی آنها در تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.