سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عباسپور – رییس دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
عبدالرضا کرباسی – مدیر گروه محیط زیست، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو و دبیرکمیته ملی ان
نسترن رحیمی – گروه محیط زیست، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو و دانشجوی دکتری علوم محی

چکیده:

اعمال صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور ایران که بخش اعظم انرژی آن در بخش خانگی – تجاری به مصرف می رسد و شدت انرژی در مقایسه با اغلب کشورها از رقم بالایی برخوردار است بسیار حایز اهمیت می باشد . میزان بالای سرمایه گذاری جهت تأمین نیروگاه های مورد نیاز کشور و نیز هزینه زیاد بهره برداری و حجم فراوان سوخت مصرفی نیروگاه ها از دلایل عمده توجه به پتانسیل های موجود صرفه جویی در برخی از بخش های انرژی و اقتصادی کشور می باشد . در این مقاله ضمن بررسی اهمیت موضوع، پتانسیل های صرفه جویی فنی مد نظر قرار گرفته است و بخش نیروگاه ها، خانگی – تجاری ( لوازم خانگی و لامپ های کم مصرف ) ، زیر شاخه های صنعت و کشاورزی از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته اند . از لحاظ پدیده گرمایش جهانی نیز میزان نشر CO2 و پتانسیل کاهش نشر آن در اثر صرفه جویی های فوق، محاسبه و هزینه حذف هر تن CO2 برای هر بخش به تفکیک تعیین گردیده است . نتیجه محاسبات بیان می دارد که پتانسیل صرفه جویی فنی در کشور از دیدگاه گرمایش جهانی و کاهش نشر CO2 کار آمد است و به میزان ۱۴ میلیون تن نشر CO2 را در بخش های مورد بررسی، کم می کند .در او لویت بندی اقدامات فنی صرفه جویی انرژی، صنعت فولاد، بخش خانگی – روشنایی، صنعت شیشه و صنعت نساجی قرار دارند . همچنین در اولویت بندی اقدامات فوق برای نیروگاه های بخاری، گازی و چر خه ترکیبی به ترتیب اولویت با نیروگاه های بخاری، چرخه ترکیبی و گازی می باشد .