سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم جوادیان صراف – سازمان انرژی اتمی ایران؛ مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته‌ای
مهدی فتحی – سازمان انرژی اتمی ایران؛ مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته‌ای
بهروز رک رک – سازمان انرژی اتمی ایران؛ مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته‌ای
الهام شریفی یزدی – سازمان انرژی اتمی ایران؛ مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته‌ای

چکیده:

چکیده: گرمایش مناطق مسکونی و تجاری و تهیة آب گرم برای مراکز صنعتی که سهم عمده‌ای از مصرف انرژی را در کشور ما به خود اختصاص می‌دهد، غالباً توسط تجهیزات و سیستم‌های گرمایش انفرادی در هر یک از ساختمان‌ها صورت می‌گیرد. در این مقاله، به استفاده از یک سیستم گرمایش منطقه‌ای برای پوشش دادن یک منطقة مسکونی یا تجاری پرداخته شده است که منبع انرژی حرارتی آن می‌تواند راکتورهای هسته‌ای باشد. علاوه بر اینکه استفاده از سیستم گرمایش هسته‌ای می‌تواند تا حدود زیادی باعث کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلودگی‌های مربوطه باشد، مزایای زیاد دیگری به خاطر مرکزی بودن تولید حرارت دارد که از آن جمله می‌توان به استفاده از تجهیزات گرمایشی مرکزی و عدم نیاز به تجهیزات انفرادی در هر ساختمان یا واحد، کاهش آلودگی هوا در مراکز شهری پرجمعیت به خاطر جدا بودن منبع تولید گرما از منطقة مسکونی (حتی در صورت استفاده از سوخت فسیلی) و امکان مدیریت صحیح مصرف سوخت به صورت مرکزی اشاره کرد. در این مقاله مشخصات مربوط به بازار گرمایش و پتانسیل بازار گرمایش در استفاده از سیستم‌های مرکزی هسته‌ای بیان شده‌اند و مقایسه‌ای بین سیستم‌های گرمایش منطقه‌ای و انفرادی و نیز بین استفاده از سوخت فسیلی و هسته‌ای صورت گرفته است. همچنین انواع راکتورهای مناسب برای این منظور بیان شده‌اند و مسائل فنی و ایمنی مربوطه ذکر گردیده‌اند.