سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر گلنشان – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
صادق مطهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان بیطرف حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله گزارش ساخت، آزمایش و نتایج حاصل از آن روی یک کلکتور خورشیدی مشبک بدون شیشه آورده شده است. این سیستم، جهت پیش گرم کردن هوای ساختمان در زمستان، در بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز طراحی و ساخته شده و روی قسمتی از دیوار ساختمان بخش مهندسی کامپیوتر نصب گردیده است . آزمایش ها روی یک واحد نمونه از این کلکتور در حالت افقی صورت گرفته است. نتایج این آزمایش ها بصورت نمودارهای مقدار تابش خورشیدی، افزایش دما و بازده کلکتور بر حسب ساعات مختلف روز ارائه شده است.