سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس احمدی –
مهدی معرفت –

چکیده:

با توجه به اینکه ۳۸ درصد سوخت مصرفی کشور به ساختمان ها اختصاص داده شده و هزینه بالا برای مصرف کننده و ایجاد آلودگی محیط زیست ناشی از سوخت فسیلی باید راهی برای کاهش سوخت یابیم . استفاده از منابع تجدیدپذیر را واجب می گرداند. در این تحقیق که مبنای آن بر تابش بنا شنهاده شده است تا با ستفاده از سیستم های متنوع گرمایش و سرماش تابشی در ساختمان ها که هدف اصلی از اینگونه سیستم ها رسیدن به آسایش حرارتی مطلوب در داخل ساختمان می باشد. در این تحقیق سیستم های گرمایش و سرمایش رایج تشعشعی از جمله: گرمایش کف، دیوار، صفحه تابشی و …، و سیستم سرمایش تابشی هیدرونیک و سیستم خنک کاری جریان آب با آسمان شب و سیستم خورشید آبی سقفی.