مقاله گروش قبطيان به اسلام در دوره مماليک بحري: زمينه ها، علل و پيامدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۷۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: گروش قبطيان به اسلام در دوره مماليک بحري: زمينه ها، علل و پيامدها
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصر اسلامي
مقاله گروش به اسلام
مقاله قبطيان
مقاله مماليک
مقاله مسالمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پنجه معصوم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصر در عصر مماليک بحري در چندين مرحله شاهد گروش قبطيان مسيحي به اسلام بود. سلطه قبطيان بر دواوين حکومتي نفرت و انزجار علما و توده هاي مسلمان را برانگيخت و در چند برهه شورش هاي توده هاي مسلمان را در پي داشت. اين شورش ها اميران مملوک را وادار به صدور فرمان هايي در جهت اعمال «الشروط العمريه» بر جامعه قبطي کرد. در واکنش، شماري از قبطيان سعي کردند با گروش ظاهري به اسلام خود را از قيد و بندهاي اين مقررات رها سازند، در حالي که هم چنان با هم کيشان سابقشان ارتباط داشتند. اين اسلام پذيري ظاهري نيز با فوران خشم توده هاي مسلمان رو به رو گرديد و به شورش سال ۷۵۵ﻫ منتهي شد که امنيت جاني و اجتماعي قبطيان را به خطر انداخت، و ناگزير شمار بسياري از آنان به اسلام روي آوردند و به جامعه مسلمان پيوستند. گروش هاي اين دوره دست قبطيان را از ديوان هاي حکومتي و به طور کلي ساختار قدرت در مصر کوتاه کرد و شمار آنان را به حداقل رساند.