سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
فرزاد جاویدفر – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
امید اظهری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
حسن امیری اوغان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

تعداد ۱۹ رقم و هیبرید بهاره کلزا در شرایط محیطی منطقه کرج، در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفتند . پس از اندازه گیری و یادداشت برداری ۱۹ صفت فنولوژیک، مورفولوژیک و زراعی به منظور گروه بندی ارقام مورد آزمایش از تکنیک آماری تجزیه به مولفه های اصلی استفا ده شد . نتیجه تجزیه نشان داد که شش مولفه اصلی دارای ریشه راکد بیشتر از یک بوده و با هدف کاهش داده ها می توان از مولفه های اصلی متعامد برای گروه بندی زنوتیپ ها استفاده به عمل آورد . رسم نمودار بای پلات ژنوتیپ ها بر اساس سه مولفه نخست توانست آنها را در گروه های متمایز قرار دهد.