سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایون پور – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی گفتاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هدیه رزازان –

چکیده:

زمان بازشناسی در تعیین هویت گوینده به تعداد گویندگان بستگی مستقیم دارد در کاربردهای واقعی که تعداد استفاده کنندگان از یک سیستم تعیین هویت گوینده زیاد می شود لازم است که تا حد ممکن زمان بازشناسی کاهش یابد دراین مقاله به منظور افزایش سرعت در تعیین هویت از ایده گروه بندی گویندگان استفاده نموده و گویندگان را به گروههایی با بیشترین شباهت در درون هر گروه تقسیم نمودیم درهنگام تعیین هویت ابتدا گروه گوینده را تعیین و سپس در درون گروه مربوطه به جستجوی گوینده موردنظر می پردازیم اینکار موجب افزایش قابل توجهی در سرعت تعیین هویت می گردد همچنین دراین مقاله تعیین هویت گوینده مجموعه باز مورد توجه قرار گرفته و از روش هنجارسازی مدل جهانی و روشماکزیمم بعنوان دو روش برای هنجارسازی گروهی درجهت کاهش خطاهای قبول و رد اشتباه در تعیین هویت مجموعه باز استفاده شدها ست.