سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی نوریان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مصطفی ولیزاده – استاد دانشگاه تبریز
بهرام علیزاده – عضو هیات علمی موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر وزارت جهادکشاورزی
رحمت اله بهمرام – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ۴۹ رقم و لاین کلزا و گروه بندی آن ها در استان گلستان، آزمایشی درقالب طرح مربع لاتیس (۷ ×۷) با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان در سال ۸۵-۱۳۸۴ اجرا شد. صفاتی نظیر ارتفاع بوته، ارتفاع تا اولین غلاف، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف درساقه اصلی و فرعی، طول غلاف درساقه اصلی وفرعی، وزن هزاردانه، طول دوره گلدهی، طول دوره رشد، تعداد غلاف دربوته و تعداد دانه در غلاف اندازه گیری شد . با هدف کاهش داده ها و گروه بندی ژنوتیپ ها تجزیه به مولفه های اصلی انجام گرفت. اولین مولفه اصلی به تنهایی ۵۹/۷ درصد از واریانس داده ها و مولفه اصلی دوم به همراه مولفه اصلی اول در مجموع ۹۳/۸ درصد واریانس تجمعی را توجیه کردند . بالاترین ضریب اجزای بردار های مشخصه در مولفه های اصلی اول و دوم مربوط به تعداد غلاف د ر گیاه بود. ترسیم نمودار بای پلات ژنوتیپ ها بر اساس این دو مولفه توانست ۴۹ رقم و لاین اصلاحی کلزا را در ۵ گروه متمایز دسته بندی نماید.