مقاله گروه حرف تعريف در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: گروه حرف تعريف در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه حرف تعريف
مقاله گروه كمي نما
مقاله گروه اضافه
مقاله گروه مالكيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله ضمن بررسي ساختمان گروه اسمي در زبان فارسي نشان داده است اکثر سازه هاي اين گروه يا از هم مستقل اند يا وابسته هاي گروه موسوم به گروه حرف تعريف هستند. نگارنده تلاش کرده است در قالب تحليلي يک دست، جايگاه ساختاري تمام سازه هاي مرتبط با موضوع اين مقاله را بر اساس رويکرد کمينه گرا در نمودار درختي نشان دهد. از جمله مواردي که در اين خصوص تحليل شده گروه مالکيت، گروه حرف اضافه و گروه کمي نما در زبان فارسي است. در اين مقاله ادعا شده است که گروه اسمي درغالب موارد، وابسته يکي از اين گروه ها است. در بخش هاي پاياني به بررسي موجوديت گروه حرف تعريف در زبان فارسي پرداخته شده و ضمن تاييد وجود چنين گروهي در فارسي، شواهدي نيز در خصوص آن ارايه گرديده است. تحليل حاضر نسبت به ساير تحليل هاي مشابه داراي چند مزيت است:
۱- تمام عناصر مرتبط با موضوع اين مقاله نمايش ساختاري مناسبي يافته اند.
۲- تمام کمي نماها اعم از صريح و غير صريح در قالبي يکسان تحليل شده اند.
۳- اهميت معنا شناختي کسره با يافتن يک جايگاه ساختاري ويژه تاييد شده است.
۴- از طريق تلقي کسره به عنوان هسته رابط گروه هاي مالکيت و اضافه، برخي از مشکلات مربوط به تقطيع زبان فارسي را حل مي کند.