مقاله گروه هاي سازگار رويشي در جمعيت هاي قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگي شاه بلوط در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: گروه هاي سازگار رويشي در جمعيت هاي قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگي شاه بلوط در استان گيلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناستوموز ريسه
مقاله کنترل بيولوژيک
مقاله ساختار جمعيت
مقاله تنوع ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نژادمقدم شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي سالار
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگي شاه بلوط، از مهم ترين بيماري هاي درختان شاه بلوط (Castanea sativa) در استان گيلان مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي ساختار جمعيت اين قارچ در چهار منطقه اصلي شفت (شامل ويسرود، طالقان و بابارکاب)، لاهيجان (شامل شاه بلوط محله و غريب آباد)، رضوانشهر (شامل دوران) و رشت انجام گرفت. تعيين گروه هاي سازگار رويشي بر اساس واکنش ناسازگاري و تشکيل ناحيه ممانعت از رشد، روي محيط PDA ارزيابي شد. بر اساس نتايج حاصل، چهار گروه سازگار رويشي ايراني شامل IR-1 تا IR-4، از مجموع ۲۷۲ جدايه تحت بررسي، بدست آمد و در هر منطقه تنها يک تا دو گروه سازگار رويشي از ميان جدايه هاي آن منطقه شناسايي شد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد که گروه سازگار رويشي IR-1 با حضور در پنج جمعيت تحت مطالعه شامل ويسرود، طالقان، بابارکاب، دوران و رشت، فراوان ترين گروه را به ميزان %۶۳٫۲ کل جدايه ها، تشکيل داد و کمترين جمعيت در گروه هاي سازگار رويشي IR-4 با ميزان %۳ بدست آمد که تنها در منطقه شاه بلوط محله شناسايي شد. گروه IR-2 در طالقان و بابارکاب به ترتيب با فراواني %۵۰٫۷ و %۳۱٫۳ در ميان جدايه هاي اين مناطق فراوان ترين گروه بود. گروه IR-3 نيز در شاه بلوط محله با فراواني %۸۸ و در دوران با فراواني %۱۲ وجود داشت. شاخص تنوع شانون در بين جمعيت ها از صفر تا ۰٫۵۸ (۰٫۲ براي کل جمعيت ها) متغير بود.