مقاله گروه هاي متناهي X- تجزيه پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: گروه هاي متناهي X- تجزيه پذير
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زير گروه n – تجزيه پذير
مقاله کلاس تزويج
مقاله گروه X – تجزيه پذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرض کنيم G يک گروه متناهي و A يک زيرگروه نرمال از G باشد. تعداد – G کلاس هاي تزويج از A را با ncc (A) نشان داده و A را – n تجزيه پذير گوييم، اگر .ncc (A)=n قرار مي دهيم Ncc (G)={ncc (A)|A v G}. فرض کنيم X يک زير مجموعه غير تهي از اعداد طبيعي باشد. گروه G را –X تجزيه پذير مي ناميم، اگر .Ncc (G)=X
هدف: هدف پيدا کردن تمام زير مجموعه هاي X از اعداد طبيعي است، به طوري که يک گروه متناهي –X تجزيه پذير متناظر با آن وجود داشته باشد.
روش بررسي: در اين مقاله با استفاده از روش ارايه شده توسط شهرياري و شهابي ابتدا مرکز گروه هاي واجد شرايط را به دست آورده و سپس با استفاده از قضايايي از کارپيلوفسکي به مشخصه سازي گروه هاي مورد مطالعه مي پردازيم.
نتايج: ابتدا گروه هاي –n تجزيه پذير حل پذير را مشخص کرده و سپس با استفاده از قضايايي که در رده بندي گروه هاي ساده ريچارد بروئر به اثبات رسيد، ساختار گروه هاي –n تجزيه پذير براي ۱£n£۸، بدست آمده است.
نتيجه گيري: اين مساله براي n£۱۲ و با استفاده از روش هاي معرفي شده در اين مقاله و البته محاسباتي پيچيده تر قابل انجام مي باشد.