مقاله گرگ در منظومه هاي حماسي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: گرگ در منظومه هاي حماسي ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرگ
مقاله شاهنامه
مقاله منظومه هاي حماسي
مقاله ادبيات حماسي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شادميان ساروكلايي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منظومه هاي حماسي نه تنها مردمان كه عناصر طبيعت و موجودات نيز نقشي به سزا ايفا مي كنند و بخش عمده اي از اساطير، آداب و باورها را بازتاب مي دهند. از ميان جانوران، «گرگ» يكي از نقش آفرينان است كه در شاهنامه فردوسي بارها از آن نام برده شده و مضامين و بن مايه هايي را به خود اختصاص داده است. اما روشن است كه همه مضامين مربوط به گرگ از شاهنامه بر نمي آيد و استقصاي تام در اين باره بدون بررسي ديگر منظومه هاي حماسي، كه پس از شاهنامه سروده شده اند، ممكن نيست.
براي درك همه مضامين و اشارات مربوط به «گرگ»، بررسي شاهنامه و ده منظومه حماسي پس از آن (بانو گشسپ نامه، برزونامه، بهمن ماه، جهانگيرنامه، سام نامه، شهريارنامه، فرامرز نامه، كك كوهزاد، كوش نامه و گرشاسپ نامه) ضروري مي نمود كه پس از بررس آن ها، مهم ترين بن مايه هاي اساطيري و حماسي اين جانور استخراج، طبقه بندي و تحليل گرديد. اين بن مايه ها عبارت است از: اهريمني بودن، سكونت در غار (جهان زيرين)، مردارخواري، سخنداني، تيرگي پوست، سروداشتن، سوار شدن پهلوان بر گرگ، توتم گرگ، پرورش كودك با شير گرگ، گرگ كشي يلان، پيكرگرداني به سيماي گرگ، گرگ و گرگساران، و گرگ و انجمن مردان.