مقاله گزارشي در مورد زنگ هاي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: گزارشي در مورد زنگ هاي استان فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكوبيوتا
مقاله تنوع زيستي
مقاله بيماري هاي گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كازروني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تعداد ۳۳ گونه قارچ متعلق به راسته Pucciniales از استان فارس گزارش مي شوند. گونه هاي Puccinia absinthii، P. acarnae، P. bardanae، P. cynodontis، P. hieracii، P. kermanensis، P. majoricensis، P. punctata، P. tanaceti، Phragmidium kamtschatkae، Ph. sanguisorbae subsp. mediterraneum، Uromyces anthyllidis،U. inaequialtus var. ecbatanensis ، U. acantholimonis var. zagrosica، U. junci، U. lineolatus، U. muscari، U. ononidis، U. polygoni-avicularis، U. punctatus، U. thellungi، U. tinctoriicola و Miyagia pseudosphaeria براي ميكوبيوتاي استان فارس تازگي دارند. همچنين آرايه هاي P. coronata var. himalensis، P. persistens subsp. persistens و P. polypogonis براي مجموعه زنگ هاي ايران جديد بوده و براي اولين بار گزارش مي شوند. گياهان ميزبان متعددي براي زنگ هاي مطالعه شده معرفي مي شوند. مترادف قرار دادن گونه P. cousiniae با P. calcitrapae بر خلاف نظريات محققان قبلي تاييد نگرديد و گونه P. cousiniae به عنوان آرايه اي مستقل در نظر گرفته شد. مرحله اسيومي P. stapfiana كه قبلا در خارج از ايران شناخته شده بود در ايران نيز براي اولين بار گزارش گرديد. همچنين مرحله اسيومي M. euphorbiae-gerardianae كه تاكنون گونه اي همي فرم (hemiform) در نظر گرفته مي شد براي اولين بار شناسايي و شرح داده شد.