سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرامرز طوطی – دانشگاه تهران – دانشکده زمین‌ شناسی
سیما یزدانی – دانشگاه تهران – دانشکده زمین‌ شناسی
کمال‌الدین بازرگانی گیلانی – دانشگاه تهران – دانشکده زمین‌ شناسی

چکیده:

کانی‌های زئولیتی نظیر تتراناترولیت ، آنالسیم ، لوین ، ناترولیت ، مزولیت ، هیولندیت ، اسکولسیت ، استیلبیت عمدتاً حفرات و پخش کمی برگ‌های سنگ‌های آتش‌فشانی حد واسط تا بازیک موجود در جنوب کهریزک را پر نموده است. از جمله کارهای دیگری که زئولیت های مزبور را در رگ‌ها و بخصوص حفرات همراهی می‌کند می‌توان کلسیت ، اوپال ، کوارتز و پیرولوسیت را نام برد. در حفرات سگ‌های آندزیت بازالتی این در غرب توده آتشفشانی لوین به صورت هم زیست با آنالسیم یافت شد و برای اولین بار در این منطقه گزارش می‌شود. به طور کلی در صحنه‌های حد واسط و بازیک جنوب کهریزک، زئولیت ها دارای مشی گرمایی می‌باشند. بر اساس آن لیست‌های شیمیایی، مطالعات XRD و SEM برای برخی از نمونه‌های زئولیت ها ویژگی بلور شناسه آن‌ها در مقیاس دقیق‌تر بررسی شده است. از جمله ابعاد واحد سلولی آنالسیم با روش محاسباتی LEAST – SQUARES برآورد شده است. این کانی دارای تقارن سود و کوبیک PSEUDOCUBIC و (فرمول در متن اصلی مقاله) می‌باشد.