سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد طاهرشمسی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف اصلی پروژه سفید رود تنظیم و جریان های رودخانه سفیدرود برای آبیاری دشت گیلان بوده است. اهداف فرعی پروژه شامل کنترل سیل و تولید انرژی برقآبی بوده است. سد سفید رود یکی از رسوب گیر ترین سدهای جهان می باشد. و رسوبات وارده باعث کاهش قابل ملاحظه ای از حجم مخزن می شود، بگونه ای که در سال ۱۳۵۹ حدود ۴۰ درصد ظرفیت مخزن از رسوب نهشته شد. که سبب نارشائی هائی در تامین آب دشت گیلان و ورود رسوبات معلق به مجاری آب نیروگاه و فرسایش دریچه های حلزونی و پره های توربین ها شده است. پس از بررسی های اولیه راه حل مسئله در تعیین سیاست بهرهبرداری از سد و بعبارت دیگر تغییر منحنیفرمان مخزن تشخص داده شد. و سرانجام طی ۱۰ سال عملیات رسوب زدائی بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰ افزون بر ۲۰۰ میلیون متر مکعب از رسوباتنهشته شده قبلی نیز تخلیه گردید.
در این تحقیق سعی شده است اهم جزئیات مستندات فنی و اجرائی که به این دستاورد ارزشمند منتج شده است ارائه گردد و در عین حال یکسری راهکارهای تخصصی و کارشناسی برای کاهش نگرانیهای بالقوه ارائه گردید.