سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

موسی نقره ییان – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
موسی نور بهشت – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
لیلا شیر زاد ملایری – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
محمد علی مکی زاده – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده های نفوذی غرب سورک در زون ساختاری ارومیه دختر واقع شده اند این زون در واقع بخش غربی واحد تکتونیکی ایران مرکزیرا تشکیل می دهد . این توده ها با ابعاد کوچک و بزرگ ، ولکانیکهای ائوسن ر قطع نموده ماز لحاظ سنگ شناسی عمدتاً از گابرو ، دیوریت ، مونزونیت ( دیوریت های غنی از پتاسیم ) ، گرانو دیولیت ،گرانیت ( گرانیت صوتی و گرانیت آپلیتی) تشکیل شده اند. دیاگرام های ژئوشیمیایی عناصر اصلی، ماگمای به وجود آورنده گرانیتوئیها را کالکو آلکالن غنی از پتاسیم، متاآلومین تا کمی پرآلومین و از نوع I معرفی می کند. علاوه بر آن دادهای ژئوشیمایی منتقل شده بر روی دیاگرام AFM ( ایروین و باراگار ۱۹۷۱)، هارکر(۱۹۰۹) و دیاگرام عناصر فرعی و اثری ( فلوید و وینچستر ۱۹۷۵ ۹ بیانگر آن است که ماگماهای مولد توده های بازیک، حدواسط و اسیدی منطقه همریشه نبوده و روند تفریق یکسانی را پشت سرنگذاشته اند. دیاگرامهای ژئوشیمیایی عناصر اثری، محیط تکتونیکی VAG را برای این توده ها در نظر می گیرد.