سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید محمود حسینی – رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

تغییرات بیرونی گسترده و توسعه شرکت ملی گاز ایران بویژه پس از مجتمع پارس جنوبی (سال ۷۷ به بعد) ضرورت اصلاحات ساختاری و توجه به پرورش و توسعه منابع انسانی و تغییرات در سطوح مختلف سازمانی را اجتناب ناپذیر ساخته بود. این تغییرات باید طبق یک نقشه راه تا نیل به تعالی سازمانی و شکوفایی و بالندگی منابع انسانی طراحی می گردید.
در این مقاله فرآیند ارتقاء آموزش به یک راهبرد و فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد تحولات لازم در نیل به تعالی سازمانی پرداخته شده و مراحل طراحی مدلهای آموزشی از سال ۱۳۸۵ برای تغییرات و ارتقاء شرکت از دریچه آموزش، مورد بررسی قرار گرفته و تجارب آن تدوین شده است.