مقاله گزارش آراء گوستاو لانسون درباره روش تاريخ ادبيات نگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نامه فرهنگستان از صفحه ۱۵۶ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: گزارش آراء گوستاو لانسون درباره روش تاريخ ادبيات نگاري
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي (گيلاني) احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گوستاو لانسون (۱۹۳۴-۱۸۵۷) مظهر تاريخ علمي ادبيات فرانسه در قرن بيستم شمرده شده است. حتي امروز او را، در راس پژوهش هاي ادبي «تحصلي مشرب»، باني و الهام بخش همه رساله هاي دكتري درباره زندگي، آثار، منابع، و تاثير نويسندگان فرانسوي مي دانند.
حيثيت و اعتبار علمي لانسون عمدتا بر تاريخ ادبيات فرانسه او مبتني است كه در سال ۱۸۹۴ انتشار يافت و مرجع نمونه تاريخ ادبي آن كور شناخته شد و آن، در واقع، بيش از يك كتاب مرجع است؛ زيرا احكام كلي تاريخي را با چهره پردازي هاي نفساني و توصيف وداوري انتقادي جمع آورده است.
اين اثر به حق با آن چنان توفيقي مواجه شد كه مولف ناگزير چندين بار آن را به روز كرد و تا نزديك به سي سال يعني تا سال ۱۹۲۲ به بسط آن و تجديدنظر در آن ادامه داد و به قولي بهترين تاريخ ادبي قرن نوزدهم فرانسه باقي خواهد ماند. (به نقل از رنه ولك)
روشي كه عرضه مي دارم مختص ادبيات فرانسه امروزي نيست بلكه روشي است كه در تاليف كتب بسيار ارزشمندي درباره ادبيات هاي اروپا و جهان از آن پيروي شده است.
ما با ذوق و ذايقه خواننده كه از ادبيات جز تفريح خاطر نمي طلبد و جز غذاي روح و مايه تلطيف از آن توقع ندارد مخالفتي نداريم. كار روشمند مكمل آن است نه جانشين آن.