سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
حامد حسن زاده – مربی گروه باغبانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

در سال‌های اخیر در آزمایشگاه‌های مختلف تکثیر درون شیشه‌ای نخل خرما به‌ روش‌های رویان‌زائی بدنی و اندام‌زائی انجام می‌شود. این روشها جهت تولید تعداد زیاد نخل بطور سریع و ارزان بصورت رایج درآمده است. همانند تکثیر سایر گیاهان، تکثیر تخل به روش ریزازدیادی نیز خالی از اشکال نمی‌باشد. گیاهان ناجور مثل گیاهان غیر شبیه به گیاه مادری و گیاهانی که از نظر ژنتیکی شبیه به گیاه مادری نیستند، ممکن است در بین نتاج وجود داشته باشند. این گزارش مربوط به بررسی تغییرات سوماکلونال در باغی دارای ۲۰۰۰ اصله نخل ۵ ساله از ارقام پیارم و مجول است که به روش کشت درون شیشه‌ای تکثیر شده‌اند. در این گیاهان انواع گوناگونی از تغییرات سوماکلونال قابل مشاهده است. اختلاف در سرعت رشد، اختلاف در شکل ظاهری گیاهان، ناهنجاری‌های مورفولوژیکی، کلروز برگچه‌ای، توقف رشد مریستم انتهائی، پیچش برگ، آلبینیسم، بدفرمی برگچه‌های انتهائی، بدفرمی برگ، مرگ جوانه انتهائی (نخل یکبار مصرف)، قدرت رشد زیاد و استقرار ضعیف از نمونه تغییرات قابل مشاهده در بین گیاهان تمام ارقام می‌باشد.