سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانگرد – دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور

چکیده:

برنامه تکفا مشابه برنامه های ملی بین المللی است؛ مثل «نیتا» (NITA) در دنیاکه تکفا معادل فارسی انس است. این برنامه با توجه به جهت گیری ای که دارد، امیدواریم تا پایان امسال گامهای اصلی را برداریم و برای برنامه چهارم، ، فعالیتهای اجرایی وسیع این کار باعث شود تا بقیه بخشها بتوانند تحرک خود را مستقلا ادامه بدهند. نکته مهمی که در آغاز قصد دارم به آن اشاره کنم و در پایان هم بر مبنای آن نتیجه گیری نمایم، تقسیم بندی عمومی است که درجهان در خصوص کشورهای مختلف درمورد سطح ورودی آنها به فناوری اطلاعات صورت گرفته، و شامل ۵ گروه است.
۱- کشورهایی که قصد دارند آغاز کنند و در شروع راه هستند (ایران در این گروه قرار دارد)؛
۲- کشورهایی که وارد مراحل مقدماتی شده اند (مکزیک، پرتغالو افریقای جنوبی)؛
۳- کشورهایی کهارائه خدمات در آنها رایج شده است(اسپانیا، نروژ، هلند وژاپن)؛
۴- کشورهایی که ارائه خدمات الکترونیکی در آنها به مرحله بلوغ رسیده است (سنگاپور، امریکاو استرالیا)؛
۵- کشوری که در عرصه ساختار اقتصادی و دولتی خود دست به بازآفرینی زده است؛
یعنی بازآفرینی در چرخه اجرایی و اقتصادی(کانادا).