سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمراد زرنشان – شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

چکیده:

جمله هدفهایی که در سطح وزارت نیرو، برق های منطقه ای و شرکتهای توزیع وجود دارد عبارتند از کاهش هزینه های برقرسانی، کاهش تلفات توان، جبران بار راکتیو که در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط بمنظور آزاد شدن ظرفیت تجهیزات نصب شده میباشد. و یکی از راههای دستیابی به این هدفها خازن گذاری است که به صورتهای مختلف در این زمینه اقدام شده اس ت از جمله بهمنظور کاهش ضریب زیان برای مشترکین دیماندی (بالاتر از ۳۰ ) اکثرا به مشترکین پیشنهاد نصب خازن با کنترل خودکار KWمی شود که مورد استقبال قرار می گیرد و ضمن کاهش هزینه های مشترک، اثرات مثبتی نیز برای شرکت توزیع به دنبال دارد اما بخش بسیار مهمی از مشترکین که درصد بالایی را نیز در بر می گیرند مشترکین غیر دیماندی هستند (کمتر از ۳۰ ) که در نوع KWمصرف های خانگی، تجاری و عمومی و استفاده از دستگاه هایی نظیر یخچال، فریزر، یخچال ویترینی، کولر و ماشین لباسشویی و … مولد بار راکتیو بوده و موجبات اشغال ظرفیت شبکه ها و پستهای توزیع را فراهم می نمایند