مقاله گزارش تظاهرات ريوي در سندرم Hyper IgE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۶۴ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: گزارش تظاهرات ريوي در سندرم Hyper IgE
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Hyper IgE
مقاله آبسه ريوي
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ساره
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم Hyper IgE بيماري نادري از دسته سندرم هاي كمبود ايمني اوليه است كه با مشخصات عفونت هاي ريوي و جلدي، اگزما و افزايش سطح سرمي IgE مشخص مي شود. در اين مقاله، ۴ بيمار مبتلا به عفونت هاي متعدد ريوي در زمينه سندرم Hyper IgE معرفي مي گردند.
معرفي مورد: در اين مطالعه ۴ دختر كه سابقه عفونت هاي ريوي متعدد داشتند، بررسي شدند و در نهايت سندرمHyper IgE  در آنها تشخيص داده شد. در تمامي بيماران سابقه عفونت هاي تنفسي شامل پنوموني، برونشكتازي، آبسه ريوي و هيدروپنوموتوراكس گزارش شده بود. در تمامي موارد سطح سرمي IgE بيشتر از ۲۰۰۰ واحد در ميلي ليتر بود. در كشت هاي ميكروبي ۲ بيمار، استاف اورئوس و سودومونا ائروژينوزا بدست آمد. همه بيماران به درمان آنتي بيوتيكي گسترده طيف جواب مثبت دادند. عوارض خارج ريوي شامل لنفادنيت چركي و آبسه هاي جلدي و مغزي نيز مشاهده شد.
نتيجه گيري: سندرم Hyper IgE موجب عفونت هاي ريوي و خارج ريوي متعدد شده كه به درمان با آنتي بيوتيك هاي گسترده طيف پاسخ خوبي مي دهند.