سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرشاد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
جعفر سیف آبادی – استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس
بهروز ابطحی – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
مریم یزدانی فشتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کرم پرتار Streblospio gynobranchiata اولین بار هنگام نمونه برداری از پرتاران ساحل شهرستان نور در پاییز ۱۳۸۳ در دریای خزر دیده شد و حضور آن با کد شناسایی ZMUC-POL-1807 در موزهجانورشناسی Unversitetsparken کپهناگ دانمارک به ثبت رسید. جهت بررسی خصوصیات ریخت شناسی و زیستی این کرم، در طی یک سال به طور فصلی نمونه برداری هایی در عمق ۱۵ متری در ساحل شهرستان نور صورت گرفت. نتایج ریخت شناسی نشان داد که رنگ این کرم سبز رنگ بوده، سر مشخص و در برگیرنده دو جفت چشم، یک جفت پالپ، یک جفت آبشش و دهان است. آخرین بند بدن (Pygidium) ساده وبدون انشعاب است. طول و وزن تر درزمستان و کم ترین در بهار به دست آمد. همچنین بیشترین درصد ماده های تخم دار در فصل تابستان دیده شد. برری تغذیه می کند . مکان زیست آن در ۲ تا ۵/۲ سانتی متر بالای رسوب بوده و حدودا هر ۴-۳ روز به علت کاهش مواد غذایی و افزایش مواد دفعی دراطراف محل زندگیش، چند سانتی متر جابجا می شود.