سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس قلندرزاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و همکار مهندسین مشاور ه
مهدی شفیعی فر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا نوری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و همکار مه

چکیده:

این مقاله گزارشی از تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای اسکله ها برای ایران را ارائه می دهد و ضمن تشریح مبانی این دستورالعمل به توضیح برخی نکات مهم آن می پردازد. مانند بسیاری از مراجع جدید، مبانی "طراحی بر مبنای عملکرد"به عنوان فلسفه محوری این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است. زلزله طرح به صورت سه سطحی برای احتمال وقوع ۵۰%، ۱۰% و ۵% در طول عمر مفید اسکه تحت عنوان زلزله های سطح ۱، سطح ۲ و سطح ۳ تعریف شده است. بر اساس درجه اهمیت اسکله و سطح عملکرد مورد نیاز روش یا روشهای مناسب تحلیل برای سطوح مختلف زلزله های طرح پیشنهاد شده است. این روشها که در سه دسته با عنوانهای "شبه استاتیکی"،" دینامیکی ساده شده یا شبه دینامیکی" و"دینامیکی" تقسیم بندی شده و برای انواع مختلف اسکله ها به تفضیل تشریح شده اند. ملاحظات مختلف طراحی لرزه ای در دستورالعمل مذکور ارائه شده اند.