سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمود رضا کریمی شهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی
هاشم کمالی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی
محمود سجادی نژاد – کارشناس مدیریت حفظ نباتات استان خراسان رضوی
رضا علی اکبری – کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی کوهسرخ

چکیده:
بیماری فیتو پلاسمائی بادام (Almond witches Broom) یکی از مهمترین و مخربترین بیماریهای درختان بادام در ایران می باشد. طی بازدید از باغات دیم و آبی منطقه کوهسرخ(کاشمر) در استان خراسان رضوی در تابستان ۱۳۹۳ علایم ریزبرگی، زردی و کلروز برگها و همچنین ریزش برگها قبل از موعد مشاهده شد. برروی سر شاخه ها علایم بصورت تورم جوانه ها و سرشاخه ای جوان وکوتاهی فاصله میانگره ها بر روی سرشاخه ها بصورت جاروک مشاهده گردید.از دمبرگ و رگبرگهای جوان دی.ان.ای استخراج شد و جهت آزمون PCR مورد استفاده قرار گرفت.در آزمون از جفت آغازگرهای عمومی P1/P7 در مرحله نخست استفاده شد که یک قطعه با اندازه تقریبی ۱۸۰۰ جفت باز تولید کرد. سپس ازآغازگر R16F2n/R16R2 در دور دوم آزمون (nested-PCR)PCR استفاده شد که یک قطعه از ژن ۱۶SrRNA با اندازه تقریبی ۱۲۰۰ جفت باز را تکثیر نمود.بر اساس آنالیز چند شکلی طول قطعات برشی فیتوپلاسمای منطقه کوهسرخ متعلق به گروه جاروک نخود کبوتر (Pigeon pea witches broom) و زیر گروه ۱۶SrIX-A می باشد.