مقاله گزارش دو مورد اختلال حركت اوليه مژک ها (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۴ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: گزارش دو مورد اختلال حركت اوليه مژک ها (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال حركت اوليه مژکها
مقاله سندرم کارتاجنر
مقاله برونشکتازيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صفار محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صالح محمدزاده ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال حركت اوليه مژکها يا (PCD) Primary Ciliary Dyskinesia و سندرم کارتاجنر، از اختلالات ژنتيکي نادر هستند. اختلال عملکرد مژکها در اين بيمارها وجود دارد که سبب عفونت هاي مکرر در ريه و سينوس ها به همراه دکستروکاردي، رينيت وازوموتور مزمن و بروشکتازي مي گردد. هدف اين مطالعه گزارش دو مورد نادر از اختلال حركت اوليه مژکها که شامل يک مورد اختلال حركت اوليه مژکها و يک موردسندرم کارتاجنر جهت شناخت بيشتر اين بيماريها بود.