سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
الهام احمدی – استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده:
گل های شاخه بریده یکی از انواع گیاهان زینتی است و استان مرکزی از نظر سطح زیر کشت در کشور مقام دوم را دارا می باشد. تولید عمده شامل گلایول، رز، میخک، داودی، مریم، آنتوریوم، ژربرا و آلسترومریا بوده و حلزون ها یکی از آفات مهم آنها در گلخانه های این منطقه به شمار می آیند که ضمن تغذیه از قسمت های مختلف گل از بازارپسندی آن نیز به شدت می کاهند. در این تحقیق مجموعاً تعداد ۱۲ گونه حلزون متعلق به هشت جنس از شش خانواده بر اساس خصوصیات مورفومتریک (شکل، اندازه، نقوش روی صدف، اپرکول، دریچه صدف، راستگرد یا چپگرد بودن صدف، محل قرار گیری سوراخ تنفسی، خط میانه پشتی، موکوس و رنگ آن، اندازه بدن، سوهانک، خط کلیه و دستگاه تولید مثلی) شناسایی شدند. گونه های Vallonia mionecton mionecton ، Oxychilus disciformis Riedel, 1950 و (Boettger, 1889) و Vallonia mionecton schamhalensis (Rosen,1892 ثبت جدید است. خانواده های Zonitidae و Valloniidae از نظر تنوع گونه ای بیشترین تعداد گونه و بیشترین خسارت گونه ای، مربوط به حلزون های گونه Helicella krynickii (Krynicki,1833) است.