سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا برادران سید – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رضا عارف پژوهی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
نادر مصوری – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
سیدهادی هدایتی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده:

مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس عامل ایجاد کننده بیماری یون ،باکتری است اسیدفست وکندرشد که برای رشد خود نیازمند حضور مایکوباکتین می باشد . در این بین سویه های غیر استاندارد که از دام آلوده جدا شده اند به مراتب سخت رشد ترند . در تجربه حاضر سویه حاد ۵۲۶ که کشت آن مربوط به سال ۱۳۴۳ بود با بهره گیری از محیط ابتکاری پس از گذشت قریب به ۴۳ سال مجدد باز پرورانده شد . با ترکیب فاز جامد سیب زمینی و مایع میدل بروک ۷H9 و تهیه محیط دو فازی و غنی سازی آن با %۱۰ OADC ومایکوباکتین ۲ mg/L از یک سو بستری مناسب جهت رشد مجدد باکتری مذکور و از سوی دیگرامکان آداپتاسیون آن به محیط مایع فراهم شد و با استفادههمزمان از ترکیب پنج گانه آنتی بیوتیک های Nalidixic Polymixin B, Azlocilin, Amphotericin B acid, Trimethoprim,از آلودگی ثانویه جلوگیری شد . گرچه استفاده از OADCبه عنوان عامل حیاتی در رشدمجدد باکتری خفته مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس در گذشته مشخص شده بود امادر تلاش مشابه استفاده از محیط میدل بروک غنی شده با این عامل به تنهایی به نتیجه نینجامید .