مقاله گزارش روان پريشي در سه بيمار مبتلا به ويتيليگو (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: گزارش روان پريشي در سه بيمار مبتلا به ويتيليگو (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتيليگو
مقاله روان پريشي
مقاله اسکيزوفرني
مقاله خودايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيريان منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: بنا‌زاده ماهاني نبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روان پريشي تاکنون به همراه تعدادي از اختلالات خودايمني ديده شده است و اخيرا در ارزيابي درمان طيف بيماري هاي اسکيزوفرني، مکانيسم هاي خودايمني مورد توجه قرار گرفته است. بيماري ويتيليگو از جمله بيماري هاي خودايمني مي باشد که تاکنون گزارشي از همراهي اين بيماري با روان پريشي، وجود نداشته است. در اين مقاله سه بيمار مبتلا به بيماري هاي طيف اسکيزفرني به همراه بيماري ويتيليگو گزارش شده است که بيانگر اهميت نقش خودايمني در شکل گيري روان پريشي مي باشد. از طرفي تظاهرات غيرمعمول و پاسخ ضعيف به درمان در اين بيماران نشان دهنده اين است که خودايمني مي تواند پيش آگهي روان پريشي هاي همراه را بدتر کند.