سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مرتضی شمسی آقاعلی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
حسین لطفعلی زاده – بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی، تبریز
شهزاد ایرانی پور – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:
طی نمونه برداری هایی که به منظور شناسایی فون زنبورهای خانواده Platygasteridae در استان آذربایجانشرقی به عمل آمد. نمونه هایی از جنس Teleas جمع آوری گردید. نمونه برداریهای به عمل آمده با استفاده از تله مالیز انجام گرفت. این گونه تحت عنوان Teleas rugosus Kieffer شناسایی گردید. این گونه برای نخستین بار از ایران گزارش میشود. این گونه پارازیتویید سوسکهای برگخوار غلات از خانواده Carabidae می باشد.