مقاله گزارش سوختگي نادر توام با اسيد و حرارت در دو بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: گزارش سوختگي نادر توام با اسيد و حرارت در دو بيمار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگي حرارتي
مقاله سوختگي شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوختگي حرارتي که شايعترين علت سوختگي است از طريق هدايت حرارت منجر به تخريب و آسيب بافتي مي شود و هر چه شدت گرما و مدت تماس بيشتر باشد، درجه و عمق تخريب بافتي بيشتر است. در سوختگي شميايي با اسيد همواره عمق آسيب بافتي از ظاهر سطحي آن بيشتر بوده و ارزيابي عمق تخريب بافت مستلزم دبريدمان کامل است. در دو بيمار که کارگر کارگاه شيريني پزي بودند، همزمان دو سوختگي يکي حرارتي در اثر شعله ور شدن بنزين و ديگري شميايي به علت تماس با اسيد شستشو دهنده در کف کارگاه ايجاد شد. گزارش حاضر نوع زخم، سير بيماري و نتايج درمان را ارايه مي کند.