سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرهاد احتشام زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری دانش

چکیده:

مخاطره ۲ در زمینه فناوری اطلاعات ۳ به صورت مجموعه ای از مخاطره های عملیاتی، در حال گسترش می باشد . از آنجائیکه تجارت به شکل گسترده ای به فناوری اطلاعات جهت خودکارسازی فرآیندها و ذخیره اطلاعات وابسته می باشد، مدیریت مخاطره فناوری اطلاعات نیز به شکل یک دغدغه مجزا در حال پدیدار شدن می باشد . مخاطره در فناوری اطلاعات دربرگیرنده امنیت، در دسترس بودن، کارآیی و اجرا عناصری می باشد که هر یک از آنها نیز برای خود دارای محرکها و ظرفیتهای خطر آفرین می باشند .
این مطالعه در ارتباط با بررسی مخاطره فناوری اطلاعات از طریق بررسی تکنولوژی و فرآیندهای بکار گرفته شده جهت ساده سازی کنترلهای به کار گرفته شده در آن می باشد . این مقاله بر اساس یک مطالعه یکساله در عمق ساختار فناوریها و طی مصاحبه با بیش از پانصد متخصص فناوری اطلاعات در سرتاسر دنیا صورت پذیرفته است .
این مطالعه نمایانگر تفاوتهای اساسی در دیدگاه کارکنان اجرایی فناوری اطلاعات و مدیران از مخاطره فناوری اطلاعات می باشد . نگرشهای متفاوت افراد از مخاطره های فناوری اطلاعات و ارتباط ضعیف بین برنامه های مدیریت مخاطره فناوری اطلاعات و اهداف کلان تجارت، خود می تواند سبب بروز مخاطره گردد . در این راستا، پشتیبانی ضعیف سازمانها برای آگاه سازی و آموزش افراد از مخاطره های فناوری اطلاعات را می توان به عنوان یکی از عوامل عمده تلقی نمود .
بررسی مدیریت مخاطره فناوری اطلاعات در شرکتهای برتر تجاری ۴ ، نیاز به یک نگرش منسجم را نشان می دهد که در برگیرنده هشدارهای مخاطره فناوری اطلاعات، تعیین شدت تاثیر آنها برتجارت، طراحی راه حل، پیاده سازی از طریق افراد، فرآیند، تکنولوژی، درنظرگیری برنامه های مشخص مدیریت مخاطره فناوری اطلاعات و نحوه اندازه گیری عملکرد و نیز یک مدل جهتبهبود مستمر می باشد . یک برنامه مرحله بندی شده به ایجاد توازن بین سود، مخاطرات و هزینه در هر یک از مراحل پیاده سازی کمک می کند . این گزارش برای کلیه مدیران ارشد دارای مسئولیت اجرایی، مدیران مالی، فناوری اطلاعات و هر فرد دیگری که مدیریت اجرایی فعالیتهای او با مخاطره در ارتباط است قابل کاربرد می باشد و با توجه به گستردگی تجربیات متخصصان فن آوری اطلاعات این مطالعه در صنایع، مناطق جغرافیایی و ساختارهای سازمانی مختلف، می تواند زمینه ای را در برنامه های مدیریت مخاطره سازمان شما را نیز فراهم آورد