سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله ضیائی –
اسماعیل کس نزانی –
پیمان محمدزاده –

چکیده:

آئروموناس سالمونیسیدا عامل مولد فورونکلوزیس در آزاد ماهیان وبیماریهای مربوط به سایر گونه های ماهیان می باشد. یک پاتوژن اجباری در ماهی بوده و بقای آن در خارج از بدن میزبان محدود است . فورونکلوزیس یک عفونت سپتی سمیک در آزاد ماهیان می باشد که ممکن است به شکل حاد یا مزمن همراه با توسعه فورونکل و التهاب نکروتیک در عضلات باشد. موارد شیوع بیماری در ارتباط با استرس بوده و میزان تلفات ممکن است خیلی شدید باشد و موجب خطر ویژه وواقعی در صنعت مزارع قزل آلا باشد . علائم بروز سپتی سمی در ماهیان قزل آلا در یک مرکز پرورش مشاهده گردید . مهمترین نشانه های بیماری : تیرگی رنگ ، بی حالی ، بی اشتهائی ،تاول های بزرگ در سطح پوست ( یک و نیم الی دو سانتی متر ) خونریزی پتشی در قاعده باله ها و گاهی اوقات التهاب ( فورونکل ) قابل مشاهده که زخم شده و ذرات نکروتیک و باکتری از آن خارج می شدند . آبشش ها خیلی کم رنگ بودند . در کالبد گشایی مایع فراوان در محوطه بطنی،خونریزی در کبد ،کلیه ها و روده ها مشهود بود . از کلیه،طحال و کبد بصورت استریل نمونه برداری و روی محیط آگار خوندار و مک کانکی کشت داده شد و در دمای ۲۰ درجه بعد از ۲۴ ساعت پرگنه های به قطر یک الی سه میلی متر رشد یافت . باسیل های مستقیم گرم منفی بصورت میکروسکوپیک مشاهده گردید و با انجام آزمایشات بیوشیمیایی،باکتری جدا شده آئروموناس سالمونیسیدا تشخیص داده شد .