مقاله گزارش فعاليت احتمالي ترانسپوزون ها هنگام كالوس زايي در سيب زميني تريپلوييد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: گزارش فعاليت احتمالي ترانسپوزون ها هنگام كالوس زايي در سيب زميني تريپلوييد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريز ماهواره
مقاله رنروترانسيزون
مقاله REMAP؛ سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: وتن اندرو
جناب آقای / سرکار خانم: ويلكينسون مايكل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اوليه اين تحقيق، امكان سنجي القاي ناپايداري كروموزومي در كشت كالوس سيب زميني بوده است. كالوس حاصل از برگ در محيط هايي با دماهاي مختلف رشد كردند و وجود يا عدم وجود ريزماهواره هاي اختصاصي گروه هاي ژنومي در گياهچه هاي حاصل از كشت كالوس بررسي شد. مشاهده شد كه در سه گياهچه باززايي شده از كالوس، قطعات DNA حاصل از SSR-PCR بزرگتر از حد مورد انتظار براي ريزماهواره هاست. در بررسي مجدد اين نمونه ها، از يكي از آغازگرهاي رفت يا برگشت ريزماهواره همراه با آغازگرهاي رتروترانسپوزون Tst1 استفاده شد و در دو مورد، قطعه اي در حدود  100 bp يا بزرگتر بين دو آغازگر يافت شد. به نظر مي رسد اين پديده به دليل قرار گرفتن يك توالي ترانسپوزون در بين دو آغازگر رفت و برگشت ريزماهواره روي داده باشد. عوامل موثر بر اين پديده و منابع احتمالي خطاهاي آزمايشي مورد بحث قرار گرفت.