سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاشار مجیدی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک
محسن احمدی – مجری پروژه و رئیس مرکز تحقیقات تجهیزات پیشرفته و استراتژیک

چکیده:

حجمها و ظرفیتهای ریوی و مقاومت راههای هوایی تنفسی معمولاً شاخص سلامت شش میباشند. اسپیرومتری روشی استاندارد برای اندازه گیری اغلب حجمهای ششی می باشد، گرچه تعیین بعضی از حجمها و ظرفیتهای ریوی همچون حجم مانده (Residual Volume-RV)، ظرفیت مانده عملکردی (Functional Residual Capacity-FRC) و ظرفیت کلی شش (Total Lung Capacity-TLC) ، بدین روش امکانپذیر نیست. لذا، در حال حاضر از دو روش رقیق سازی گاز خنثی و Body Plethysmography استفاده می شود. از سوی دیگر مقاومت راههای هوایی (Raw) را نیز در روش Body Phethysmography می توان به گونه ای نسبتاً آسان، به صورت مستقیم و غیر تهاجمی بدست آورد که یکی از مزیتهای بسیار قابل توجه این سیستم می باشد. پروژه حاضر با هدف دستیابی به فن آوری سیستم پلتیزموگرافی و در پاسخ به نیاز روز افزون کشور به ابزارهای مناسب جهت ارزیابی کامل سیستم تنفسی، طاحی و ساخته یک نمونه از این دستگاه را در بر می گیرد.