مقاله گزارش كوتاه: شيوع نزديك بيني در افرادي كه تا سن ۳ سالگي شب هنگام زير نور روشن خوابيده اند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: گزارش كوتاه: شيوع نزديك بيني در افرادي كه تا سن ۳ سالگي شب هنگام زير نور روشن خوابيده اند
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نزديک بيني
مقاله دوربيني
مقاله عيوب انکساري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امان زاده كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه مورد – شاهدي با هدف تعيين تاثير روشنايي شبانه در شيوع نزديك بيني در كودكان كه تا سن زير ۳ سال شب هنگام زير نور روشن خوابيده بودند در شهر قزوين در سال ۱۳۸۶ انجام شد. ۲۰۰ بيمار كه جهت معاينه چشمي به بيمارستان بوعلي سيناي قزوين مراجعه نمودند، و ۲۰۰ بيمار همسان به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. پس از تکميل پرسش نامه، معاينه هاي چشم پزشكي از جمله اندازه گيري حدت بينايي و تعيين ميزان ضعف بينايي با استفاده از رتينوسكوپ و اتو ريفراكتومتر انجام و داده ها با آزمون آماري تي تحليل شدند. در هر گروه، ۱۲۶ نفر (%۶۳) دختر و ۷۴ نفر (%۳۷) پسر بودند. در گروه مورد، ۱۹۶بيمار (%۹۸) نزديک بين شماره -۰٫۲۵ تا -۴ ديوپتر، ۳ بيمار (%۱٫۵) دوربين و ۱ بيمار سالم بود. در گروه شاهد، ۱۲۴ بيمار (%۶۲) نزديک بين شماره -۰٫۲۵ تا -۱٫۲۵ ديوپتر، ۴۴ بيمار (%۲۲) دوربين و ۳۲ بيمار (%۱۶) سالم بودند. با محاسبه نسبت شانس مشخص شد که شيوع نزديک بيني در گروه مورد ۱٫۶۰ برابر گروه شاهد بود (P£۰٫۰۵).