مقاله گزارش كوتاه علمي: برخي از ويژگي هاي زيست شناسي و مرفولوژيكي Platychora ulmi، عامل لكه برگي نارون در همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: گزارش كوتاه علمي: برخي از ويژگي هاي زيست شناسي و مرفولوژيكي Platychora ulmi، عامل لكه برگي نارون در همدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، علايم لكه برگي روي درختان نارون (.Ulmus minor Mill) واقع در حاشيه رودخانه هاي اطراف همدان با شدت نسبتا زياد مشاهده شد. به منظور جداسازي عامل بيماري قطعاتي از برگ هاي آلوده پس از ضدعفوني سطحي با هيپوكلريت سديم ۱-۰٫۵ درصد روي محيط هاي كشت (potato-dextrose agar, Merck) PDA و (MEA (malt extract agar, Merck قرار داده شدند. مشاهده برگ هاي آلوده از طريق تهيه مقاطع عرضي با استفاده از تيغ در زير بينوكولر و سپس قرار دادن در كاتن بلو و آب انجام شد. بر اساس بررسي منابع (۶،۵) گونه تلئومورفي .Platychora ulmi (Schleich.: Fr.) Petr شناسايي شد.