سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرامرز قراگوزلو –
نیما سیاح –
جواد اشرفی هلان –
سیداحمد مدنی –

چکیده:

مادیانی دوازده ساله با نژاد مخلوط و سابقه نازائی و ترشحات دستگاه ادراری تناسلی، به بیمارستان دامها ی بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجا شد . در معا ینات بعمل آمده اثری از علائم سیستمیک د یده نشد ولی رحم بسیار متسع و در موقعیت شکمی – بطنی لمس شد که اولتراسو نوگرافی مایعات و ذرات اکوژن یک را در لومن رحم نشان م ی داد . پس از باز شدن چسبندگ ی سرو یکس و ورود کاتتر رحم ی به داخل لومن، شانزده ل یتر ترشحات غل یظ، متعفن و ش یری رنگ، متعاقب شستشو ی موضع خارج شد و از کشت نمومه، استروپتوکوس زواپ یدمیکوس به صورت خالص جدا گرد ی د . هیستوپاتولوژی بیوپسی اندومتریوم، اندومتریت چرکی سطحی به همراه ها یپرپلازی سیستیک را گزارش کرد . چسبندگی سرو یکس با قرارگیری و تثبیت کاتتر رحمی آغشته به پماد آنتی بیوتیکی درمان شد و ماد یان مکرراً تحت شستشوی رحمی قرار گرفت ولی علی رغم سه مرحله درمان با آنتی بیوتیک های سیستمیک متفاوت عفونت رفع نشد وهیسترکتومی به عنوان راه حل آخر برای حفظ مادیان پیشنهاد شد