مقاله گزارش موارد ازوفاگوستومي جانبي همراه با درناژ توراسيک در درمان پارگي مري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۸۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: گزارش موارد ازوفاگوستومي جانبي همراه با درناژ توراسيک در درمان پارگي مري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازوفاگوستومي لترال
مقاله توراکوتومي
مقاله سندرم بویرهيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مكاييل
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي شكوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پارگي مري به دنبال آندوسکوپي، سندرم بوئرهيو  (Boer haave)بلع جسم خارجي و تروما، فوريت هاي واقعي جراحي محسوب مي شوند.درمان اين موارد شامل ترميم اوليه در ۲۴ ساعت اول پس از ايجاد پارگي و ازوفاگوستومي انتهايي، درناژ توراسيک و تعبيه تيوب ژژنوستومي در موارد طول كشيده هستند.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي ازوفاگوستومي جانبي همراه با درناژ توراسيک در درمان پارگي مري انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ارزيابي موارد از اطلاعات پرونده سه بيمار که طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با تشخيص پارگي مري که دو بيمار يکي ۶۰ ساله وديگر ۴۱ ساله به علت استفراغ شديد و ديگري آقاي ۷۰ساله در اثر بلع استخوان مرغ دچار پارگي مري شده و به صورت اورژانسي به بيمارستان شهيدرجايي قزوين مراجعه کرده و جراحي ازوفاگوستومي همراه با درناژ توراسيک و تعبيه تيوب ژژنوستومي شده بودند، استفاده شد.
يافته ها: بيماران به دنبال بلع جسم خارجي و سندرم بویرهيو دچار پارگي مري شده بودند، و پس از عمل جراحي ازوفاگوستومي جانبي، همراه با درناژ توراسيک و تعبيه تيوب ژژنوستومي، سلامت خود را بازيافتند.
نتيجه گيري: بيماراني که دچار پارگي مري مي شوند و تحت درمان با عمل جراحي ازوفاگوستومي جانبي همراه با درناژتوراسيک و تعبيه تيوب ژژنوستومي قرار مي گيرند، طي يک عمل جراحي ساده و کوتاه مدت و بدون نياز به آزاد سازي مري درمان مي شوند و بهبود مي يابند.